De Stichting

Tijdens een rondreis in oktober 1994 - het was de eerste rechtstreekse vlucht van Air Holland van Schiphol naar Gambia - bracht Jan Willem van Besouw onder meer een bezoek aan de lagere school in Pakaliba op zo’n 250 km afstand van de hoofdstad Banjul.

Hij maakte kennis met Alhagie Sarr, een van de onderwijzers van de school.

Aangezien hij werd getroffen door enerzijds de armoedige leefomstandigheden en anderzijds de enorme levensblijheid van de plaatselijke bevolking, rijpte het plan om de kinderen van deze basisschool te ‘adopteren’.

Op 11 mei 1995 richtte hij samen met zijn vrouw Nell en vriend/collega Cor Bertrand de stichting ‘Kinderen van Gambia’ op.

De stichting had in eerste instantie ten doel de kinderen van de school in Pakaliba te ondersteunen met leermiddelen. Ook zouden, indien mogelijk, andere noodlijdende scholen worden geholpen, alsmede ziekenhuizen en andere instellingen, waar kinderen worden verpleegd en verzorgd.

Dankzij de steun van enkele kleine donateurs werden de eerste financiën bijeengebracht. Een zogenaamde instantloterij in 1995 tijdens de Luikse Marktfeesten in het Zuidlimburgse Wahlwiller, die ieder jaar in het eerste weekend van augustus wordt gehouden leverde al direct een bedrag op van ruim € 1.615,00 (ƒ 3.560,00). Van een deel van dit geld werden leermiddelen aangeschaft en naar Gambia vervoerd. Een tweede loterij, een jaar later, bracht al meer in het laatje. Dankzij een nauwe samenwerking met het bestuur van de Stichting Luikse Marktfeesten werd een bedrag van € 2.702,00 (ƒ 5.955,00) bijeengebracht. Dit werd gerealiseerd dankzij een deal, waarbij bezoekers aan de Luikse Markt tegen inlevering van hun entreebiljet een gratis lot kregen.

Ieder eerste weekend van augustus staan enkele bestuursleden van onze Stichting op deze oudste jaarmarkt in Limburg, gesteund door enkele vrijwilligers.

Toen Nell en Jan Willem van Besouw eind oktober 1997 opnieuw een bezoek brachten aan Gambia namen zij een grote hoeveelheid leermiddelen mee en lieten het hoofd van de lagere school in Pakaliba ook nog eens voor ƒ 500,00 bij een plaatselijke groothandel inkopen doen.

Het bezoek aan de school vormde een anticlimax. Van een van de drie schoolgebouwen bleek tijdens een zware storm enkele maanden eerder het dak te zijn afgewaaid. Ook de deuren werden door de storm vernield.

De noodoplossing - onderricht in de schaduw van enkele bomen - kon slechts tijdelijk zijn, omdat het tijdens het regenseizoen onmogelijk is les te geven in de openlucht.

Op verzoek van het hoofd van de school werd het resterende geld - ca. ƒ 6.000,00 - niet aan leermiddelen besteed, doch voorlopig op een Gambiaanse bankrekening gestald teneinde als startkapitaal te dienen voor de reparatie van dak en deuren.

De kosten van een gedeeltelijke renovatie van het gebouw werden geschat op ƒ 13.000,00 terwijl een algehele opknapbeurt rond ƒ 25.000,00 zou kosten.

Dankzij een verdubbelingsactie in samenwerking met de Stichting Wilde Ganzen en donaties van enkele andere fondsen, instellingen en particulieren kon het inmiddels totaal verwoeste schoolgebouw worden gerenoveerd.

Na de realisatie van dit eerste succesvolle project, volgden al snel tal van nieuwe projecten, die u eveneens op deze website kunt vinden.

Bestuur

In 1995 bestond het bestuur uit Jan Willem van Besouw, voorzitter, Cor Bertrand, secretaris en Nell van Besouw-Walters, penningmeester.

In 1998 werd het bestuur van de stichting met twee leden uitgebreid. Dit waren mevrouw Rita Reith uit Nunspeet, die zich al jaren inspande voor goede doelen in Gambia en de heer Lamin B. Sarr, voorheen werkzaam bij de Catholic Reliëf Services in Banjul (Gambia). Hij heeft de taak de projecten van de stichting ter plaatse te begeleiden en te coördineren.

In 2003 trad mevrouw Reith terug in verband met drukke werkzaamheden elders en werd haar plaats ingenomen door mevrouw Marijke Mosk uit Hoorn.